Håndverk

Solid håndverk og et godt øyemål, er avgjørende for kvalitet og god form.
Det er de små tingene som lager god design.
Vi har og prøver hele tiden skape ny interesse og glede i et godt håndverk, sagt i et ord: Yrkesstolthet.